Březohorská důlní katastrofa

Rok 2022 se nese ve znamení několika výročí spojených s hornickou historií našeho města. Jedním z nich je 130. výročí březohorské důlní katastrofy. Dne 31. 5. 1892 vzplanul v dole Marie požár, který se postupně rozšířil i do dalších šachet revíru a způsobil největší důlní katastrofu v rudném hornictví do té doby ve světě a největší u nás. Požár vznikl pravděpodobně shodou nešťastných okolností a vyžádal si celkem 319 obětí z řad horníků, včetně záchranářů. Zůstalo po nich přes 280 vdov a více než 900 sirotků. Městské kulturní centrum ve spolupráci s Hornickým muzeem Příbram, Cechem příbramských horníků a hutníků, Spolkem Prokop, Sborem dobrovolných hasičů Březové Hory, Technickými službami Příbram, městem Příbram a dalšími subjekty připravuje na druhou polovinu května připomínku této tragické události.

Od pondělí 16. 5. 2022 bude ve veřejném prostoru města k vidění několik tematických prvků a instalací. Historické objekty spjaté s katastrofou propojí naučná stezka prostřednictvím panelů s texty a vyobrazeními. Široká veřejnost i školní výpravy se tak při procházce městem seznámí s průběhem katastrofy i s příběhy jednotlivců. Vybrané budovy budou ve večerních hodinách nasvíceny. Na kruhovém objezdu u náměstí T. G. Masaryka se objeví nepřehlédnutelný symbol obráceného hornického znaku, mlátku a želízka, který v této podobě značí nepříznivou událost – uzavření dolu, neštěstí, smrt horníka apod. Travnatý svah u Gymnázia Příbram bude na památku obětí katastrofy osazen 319 květinami.

Hlavní program připomínky spojený s Muzejní nocí se uskuteční v sobotu 28. 5. 2022 od 16:00 do 22:00 v areálu Ševčinského dolu na Březových Horách. Jeho součástí bude hudební vystoupení folkového písničkáře Petra Vašiny a sborů Arytmie Praha a Gambale, dále promítání dokumentárních materiálů vztahujících se k březohorské důlní katastrofě či nasvícení šachetní budovy. V areálu bude vyhrazeno pietní místo k zapálení svíček na paměť obětí důlního neštěstí. Návštěvníci si také budou moci prohlédnout vybrané expozice Hornického muzea Příbram v nevšedním večerním čase. „V tento den bude veřejnosti otevřen také důl Marie – prohlídky Mariánské štoly začínají v 16:00, 17:00 a 18:00.“

V úterý 31. 5. 2022 pak proběhne pietní akt za zvuku zvonů příbramských kostelů: v 16:00 na příbramském hřbitově, v 17:00 na březohorském hřbitově a v 17:30 u Památníku vdovám po obětech důlní katastrofy na nádvoří dolu Marie.